ΕΛΕΝΗ ΣΑΛΙΑΜΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3078

Όνομα
ΕΛΕΝΗ

Επώνυμο
ΣΑΛΙΑΜΗ

Όνομα Πατρός
ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ