ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3080

Όνομα
ΑΡΧΟΝΤΙΑ

Επώνυμο
ΣΤΡΑΤΗΓΗ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 47 , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλέφωνο
2810 280104

Email
astratigi@solcrowe.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών