ΙΩΣΗΦ ΤΖΙΜΠΡΑΓΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3081

Όνομα
ΙΩΣΗΦ

Επώνυμο
ΤΖΙΜΠΡΑΓΟΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
itzimpragos@solcrowe.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών