ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3085

Όνομα
ΜΑΡΙΑ

Επώνυμο
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 2886000

Email

Εργάζεται στην
23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ