ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3089

Όνομα
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επώνυμο
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο
2106874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ