ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3090

Όνομα
ΣΑΒΒΑΣ

Επώνυμο
ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

Όνομα Πατρός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 7280000

Email
savvas.varsamidis@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ