ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΒΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3112

Όνομα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επώνυμο
ΝΟΒΑΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
213 0881583

Email
vnovas@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ