ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΠΑΖΙΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3113

Όνομα
ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Επώνυμο
ΠΑΠΑΖΙΔΗΣ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ