ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3114

Όνομα
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επώνυμο
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
epatsourakis@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ