ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3124

Όνομα
ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Επώνυμο
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ

Όνομα Πατρός
ΧΡΗΣΤΟΣ

Τηλέφωνο
210 6781270

Email

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ