ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3134

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλέφωνο
214 1000800

Email
i.giannakopoulos@deltapartners.gr

Εργάζεται στην
6 DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ