ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3138

Όνομα
ΕΥΓΕΝΙΑ

Επώνυμο
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ

Τηλέφωνο
210 9575304

Email
zioakeimidou@ca-audit.com

Εργάζεται στην
49 C & A ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.