ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3161

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Τηλέφωνο
2310 476700

Email
kstergiou@metronauditing.gr

Εργάζεται στην
27 METRON AUDITING Α.Ε.