ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3191

Όνομα
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επώνυμο
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

Όνομα Πατρός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 6062100

Email
aandroutsos@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ