ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3168

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Όνομα Πατρός
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
ioannis.georgoulis@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ