ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3174

Όνομα
ΑΓΓΕΛΟΣ

Επώνυμο
ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 7280000

Email
aggelos.kasioumis@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ