ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΚΑΒΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3176

Όνομα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΛΑΚΑΒΑΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ