ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΓΓΡΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3178

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΑ

Επώνυμο
ΛΙΓΓΡΗ

Όνομα Πατρός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ