ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3179

Όνομα
ΜΑΡΙΑ

Επώνυμο
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλέφωνο
210 8088483

Email
margariti@kmcsa.gr

Εργάζεται στην
39 KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.