ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΑΤΣΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3184

Όνομα
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Επώνυμο
ΝΑΤΣΗΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 7280000

Email
spiros.natsis@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ