ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3192

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΑΓΓΕΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο

Email
dangelou@solcrowe.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών