ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3219

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ

Όνομα Πατρός
ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο
2310 488880

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ