ΖΩΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3221

Όνομα
ΖΩΗ

Επώνυμο
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
zadamopoulou@solcrowe.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών