ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3225

Όνομα
ΜΑΡΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
marinos.giannakis@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ