ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3226

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΑ

Επώνυμο
ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
georgia.gkamprani@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ