ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3235

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
konstantinos.karipidis@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ