ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3245

Όνομα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
athanasios.moutafidis@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ