ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3250

Όνομα
ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Επώνυμο
ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ

Όνομα Πατρός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 7249302

Email
spallikaris@pdaudit.gr

Εργάζεται στην
31 DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ