ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3252

Όνομα
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Επώνυμο
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
anastasia.p.papathanasopoulou@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ