ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1915

Όνομα
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Επώνυμο
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ

Όνομα Πατρός
ΜΙΧΑΗΛ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 7480600

Email
s.chrysomallis@pkf.com.gr

Εργάζεται στην
13 PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ