ΤΡIΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΤΣΑΛΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1451

Όνομα
ΤΡIΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Επώνυμο
ΚΩΤΣΑΛΑΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 294 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
213 0445153

Email
tkotsalas@gmail.com

Εργάζεται στην
51 IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ