ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1557

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΜΠΟΖΙΚΑΣ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 294 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
213 0445153

Email

Εργάζεται στην
51 IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ