ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2307

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΣΠΥΡΑΚΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 449 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
211 1032000

Email
dspyrakis@bdo.gr

Εργάζεται στην
41 BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ