ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1126

Όνομα
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Επώνυμο
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Όνομα Πατρός
ΧΡΗΣΤΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΥΔΕΝ 8-10 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108259059

Email
e.anagnostou@olympaudit.gr

Εργάζεται στην
40 OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ