ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΑΡΖΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1544

Όνομα
ΟΛΥΜΠΙΑ

Επώνυμο
ΜΠΑΡΖΟΥ

Διεύθυνση Εργασίας
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 449 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
211 1032000

Email
obarzou@bdo.gr

Εργάζεται στην
41 BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ