ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1342

Όνομα
ΜΙΧΑΗΛ

Επώνυμο
ΚΑΡΑΒΑΣ

Όνομα Πατρός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ 3Α , ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781 100

Email
mkaravas@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ