ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΣΤΑΡΑ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1448

Όνομα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Επώνυμο
ΚΩΣΤΑΡΑ

Όνομα Πατρός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ 3Α , ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781 100

Email
akostara@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ