ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2250

Όνομα
ΒΑΣΙΛΗΣ

Επώνυμο
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΗΛΙΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781 100

Email
vchristopoulos@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ