ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2117

Όνομα
ΠΕΤΡΟΣ

Επώνυμο
ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ

Όνομα Πατρός
ΙΩΣΗΦ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781 100

Email
pvaporidis@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ