ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2349

Όνομα
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Επώνυμο
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781 100

Email
ttasioulas@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ