ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2365

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ

Όνομα Πατρός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781 100

Email
kkakoliris@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ