ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1233

Όνομα
ΒΡΑΣΙΔΑΣ

Επώνυμο
ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ

Όνομα Πατρός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τηλέφωνο
214 1000800

Email
a.damilakos@deltapartners.gr

Εργάζεται στην
6 DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ