ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1315

Όνομα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΑΖΑΣ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΖΕΦΥΡΟΥ 56 , Π. ΦΑΛΗΡΟ

Τηλέφωνο
2107280000

Email
vassilis.kazas@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ