ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1627

Όνομα
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Επώνυμο
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΠΕΤΡΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΖΕΦΥΡΟΥ 56 , Π.ΦΑΛΗΡΟ

Τηλέφωνο
2107253315

Email
kyprianos.papagiannopoulos@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ