ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1912

Όνομα
ΜΑΡΙΝΑ

Επώνυμο
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΖΕΦΥΡΟΥ 56 , Π.ΦΑΛΗΡΟ

Τηλέφωνο
2107253315

Email
marina.chrysanthopoulou@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ