ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΛΙΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1524

Όνομα
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επώνυμο
ΜΙΧΑΛΙΟΣ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΖΕΦΥΡΟΥ 56 , ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Τηλέφωνο
2107280000

Email
manolis.michalios@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ