ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1147

Όνομα
ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Επώνυμο
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Διεύθυνση Εργασίας
ΖΕΦΥΡΟΥ 56 , Π. ΦΑΛΗΡΟ

Τηλέφωνο
2107280000

Email
athanasia.arabatzi@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ