ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1139

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 121 & ΤΕΝΕΔΟΥ , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλέφωνο
2810241767

Email
konstantinos.antonakakis@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ