ΝΙΚΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2269

Όνομα
ΝΙΚΟΣ

Επώνυμο
ΓΑΡΜΠΗΣ

Όνομα Πατρός
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 7280000

Email
nikos.garbis@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ