ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1907

Όνομα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επώνυμο
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΖΕΦΥΡΟΥ 56 , Π.ΦΑΛΗΡΟ

Τηλέφωνο
2107280000

Email
panagiotis.christopoulos@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ